Kdy můžete potřebovat soudní tlumočení


I když se vám to nezdá, soudní překlady a tlumočení můžete potřebovat dříve, než byste se nadáli. V současnosti cestujeme ve zvýšené míře za prací do zahraničí, kde je nutné vzít si s sebou některé adekvátně přeloženo doklady (výpis z rejstříku trestů nebo z obchodního rejstříku, doklad o vzdělání, zmocnění apod.). Musíte také jednat na úřadech, ale docela klidně se zde můžete i zamilovat a s láskou může přijít svatba. Protože jste si padli do oka s cizincem, znovu bude nutné nechat si udělat nějaké soudní a právní překlady. Pokud nevíte, kam se obrátit, dovolujeme si doporučit společnost Aspena, která je na trhu již 20 let a v jejímž týmu najdete nejlepší odborníky.

Specifika soudního překladu a tlumočení

Certifikovaný překlad s kulatým razítkem, tedy soudní a úředně ověřený překlad, může činit pouze oprávněný soudní překladatel. Ten musí být zapsán v seznamu znalců, tlumočníků a překladatelů Ministerstva spravedlnosti ČR. Pokud si nějakého soudního překladatele vyberete, jeho důvěryhodnost si můžete ověřit právě v tomto seznamu. Bez úředního razítka a podpisu překladatele je soudní překlad neplatný. Musí být opatřen pečetí a zpravidla se skládá z úvodní části (zde musí být jasně uvedeno, o jaký překlad z kterého a do kterého jazyka jde), z originálu nebo notářsky ověřené kopie, ze samotného překladu a z doložky překladatele (informace o překladateli v cílovém jazyce). Takový překlad nepodléhá další korektuře, soudní překladatel by měl proto ovládat odbornou terminologii na špičkové úrovni. Soudní tlumočení a překlad musí přesně odpovídat originálu, není dovoleno cokoli měnit. Pokud zastupuje soudní tlumočník svého klienta například u soudu, musí se průběžně ujišťovat, že jeho klient všemu rozumí, přičemž tlumočení musí být nezávislé a nestranné.

Soudní tlumočník

Jde o vysoce odbornou profesi, jejíž vykonavatel ovládá nejen základní právnické pojmy, ale i oblasti, na které se dané právo vztahuje. Mezi jeho přednosti patří i znalost jazykových konvencí, které se využívají v příslušných dokladech. Je součástí právního týmu, proto by měl být schopen v plném rozsahu pochopit jakýkoliv případ. Soudní tlumočení zahrnuje ústní jazykové služby v různé podobě (šeptání, simultánní nebo konsekutivní tlumočení). Takový odborník se může hodit nejen na soudním řízení v zahraničí, ale i při místopřísežných prohlášeních, výsleších, rozhodčích řízeních, mediaci, setkáních s klienty, mezinárodním sňatku a podobně. Snad netřeba zdůrazňovat, že soudní tlumočník nebo překladatel musí mít vysokoškolské vzdělání v jazyce, do kterého překládá, ale měl by také být schopen předložit doklad o svých překladatelských a tlumočnických schopnostech.

Garance absolutní spolehlivosti

Soudní překlad si nechte vždy udělat pouze u ověřeného profesionála. Opravdu to nepodceňujte a dávejte si velký pozor, komu se svěříte do rukou. V případě jakýchkoliv nepřesností totiž nemusí být vaše listina v zahraničí brána jako právoplatná. Jistí si můžete být například službami, které nabízí agentura Aspena. Ta vám zajistí ověření soudních překladů s maximální precizností. Mezi její specializaci patří zejména jazyky střední a východní Evropy, přičemž nabízí překlady až v padesáti jazykových kombinacích a korektury rodilých mluvčích. Expresní dodání a zachování jednotnosti terminologie je samozřejmostí. V případě potřeby nemusíte strávit hodiny hledáním vhodného partnera, vsaďte na jistotu.

You must be logged in to post a comment Login