Klíště a borelióza


Určitě jste se za svůj život už setkali s tak obávaným zvířátkem dychtícím po krvi – klíštětem. V našich zeměpisných podmínkách jde většinou o klíštěte obecného (Ixodes ricinus).
Samotné pokousání přitom není vůbec nebezpečné. Klíště se pomocí bodce na kterém jsou háčky, přisaje k pokožce, vstříkne látky zabraňující srážení krve a působící anesteticky (proto sání krve člověk vůbec necítí). Naši krev (případně i dalších teplokrevných živočichů) potřebuje samice klíštěte na úspěšný vývoj vajíček a larvy klíštěte k dokončení svého vývoje. Pokud si klíštěte nevšimnete sám se za několik dní pustí a odpadne.

Bohužel v trávicím traktu klíštěte mohou přežívat nebezpečné organismy. Jedním takovým organismem může být bakterie Borrelia burgoferi – jsou to miniaturní organismy, které běžným okem nemáme šanci rozpoznat. Jejich životní cyklus je plně závislý na životním cyklu klíštěte.

Na jaře klíště naklade vajíčka. Z nich se v létě vylíhnou larvy. Aby larva přežila, musí se jednou nasát krev z teplokrevného živočicha. Po ročním vývoji se larvy přemění na nymfy – ty se opět musí napít krví, aby byly schopny přejít do pohlavní dospělosti. V dospělosti po páření samci umírají a samice loví novou oběť, aby došlo k dobrému vývoji vajíček. Toto všechno trvá 2 roky.

Pokud je klíště v pokožce napitý déle než 24 hodin, může dojít k přenosu nebezpečných organismů – borelií. Borelie se pak v těle pomnoží a člověk onemocní tzv.. lymskou boreliózou. Proč je tato nemoc tak nebezpečná? Je to zejména díky nespecifickým příznakem. Mezi ně patří únava, bolesti hlavy, zvýšená teplota – příznaky popisující zejména chřipkové onemocnění. Při 50 -70% postižených se pak objeví ohraničené červené skvrny v oblasti, kde se klíště přisál. V prvních 2-3 týdnech po nákaze nelze boreliózu dokázat. Někdy se toto období může protáhnout až na 8 týdnů. V další fázi (mezi 3 týdnem až 5 měsíci) se začíná projevovat postiženým nervů, srdce a kloubů. Když není borelióza léčena, může dojít až do svého třetího stadia, kdy dochází k různým typům artritid a obrny nervů – hlavně lícního nervu. Současně mohou být postiženi zrakové nervy a okohybné nervy.

Vyvarujte se tedy bagatelizování pokousání klíšťat a vždy namísto po klíštěti důkladně prohlédněte. Chránit se proti nákaze boreliózou můžeme prostředky, které odpuzují hmyz, vhodným oblečením (dlouhé světlé kalhoty), prohlídkou těla a převlečený oblečení po příchodu z lesa. Případně včasným odstraněním klíštěte a desinfekcí ranky.
Další možností je vakcinace. V současné době již existují 2 vakcíny proti borelióze

You must be logged in to post a comment Login