Malá revize našeho domu – komín


I o svůj komín je třeba se starat, vždyť není to jen taková obyčejná věc trčící ze střechy domu, ale mimořádně důležitá součást stavby. Bez jejího pravidelné kontroly bychom mohli sami sobě způsobit nemalé problémy.

Někdy se neubrání
Jelikož je komín nejvíce vystaven nepříznivým vlivům povětrnostních podmínek, právě tyto jsou nejčastější příčinou jeho poškození. Slunce, mráz nebo déšť totiž ovlivňují stavební hmotu komína a mohou dokonce způsobit její rozpad.

Další závadou může být koroze oplechování komínového prostupu střechou. To způsobuje zatékání komínového tělesa. Při nevhodném používání komína se zase může projevit negativní vliv spalin, což může dokonce znamenat, že i na jeho nižší části, čili například na omítce, se mohou objevit skvrny.

Oprava nemusí být procházka růžovou zahradou
Oprava komína není snadná záležitost. Během prací na komíně třeba chránit krytinu střechy před poškozením, ba v některých případech ji třeba i dočasně rozebrat.

Co se týče komínového zdiva v půdním prostoru, případně v konstrukci krovu, to je při renovací třeba omítnout. Zdivo nad střechou zase vyškárujte cementovou maltou, ale neomietnite ho. I nejkvalitnější omítka totiž těžko odolává povětrnostním vlivům kombinovaným s tepelným a chemickým namáháním komínového tělesa.

Potřebuje vložku
Běžným postupem při renovací komína je vložkování. Po této opravě se zmenší rozměry průduchu, jeho průřez však můžete zvětšit komínovou frézou.

Na vyvložkování můžete použít pevné komínové vložky, jako například keramické, z hliníkového plechu nebo z nerezového plechu nebo ohebné komínové vložky. Ty se vyrábějí například z hliníkového plechu nebo z nerezového plechu. 001

Životnost běžných jednovrstvých komínů lze prodloužit nahrazením vícevrstvým komínovým tělesem z keramických vložek se stejnou vnitřní světlostí, jak má zbytek průduchu, az zděného komínového pláště. Při tomto způsobu však nezapomeňte nechat mezi keramickou vložkou a betonovou hlavou přiměřený dilatační prostor.

Těsní dobře?
Jednou z častých poruch může být i nedostatečné těsnění komína. To vám může snižovat komínový tah nebo může být příčinou pronikání spalin do prostor v interiéru.

Utěsnit komín můžete pomocí opakovaného omítnutí komínového tělesa vápeno-cementovou maltou a přísadou plastifikátoru, případně vyztužením maltové vrstvy maltonosným pletivem.

Není zanesený?
Zanesený komín přináší špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky na odpad spalin jsou u plynových kotlů, u nichž se vyžaduje nejen čistota komínových průduchů, ale i předepsaný tah komína. Odpovědnost za udržování komínů v bezpečném stavu má výlučně majitel objektu.

Pokud je nános sazí větší než třicet milimetrů, stává se tato vrstva hořlavou a vzniká takzvaný komínový požár. Teplota při něm stoupne až na 1200 stupňů Celsia. Komín popraská a do okolí se uvolňuje teplo kolem sto padesáti stupňů. Vyschlé dřevo v jeho okolí pak vzplane a dochází k požáru.

Zavolejte kominíka
Vyhláška  nařizuje pro komíny připojené na spotřebiče na tuhá či kapalná paliva s tepelným výkonem do 50 kW prohlídku každé čtyři měsíce, pro komíny na plynná paliva a jde-li o komín s vložkou každých 12 měsíců.

Za nedodržování lhůt nebo za neprovádění kontroly komína může orgán vykonávající státní požární dozor uložit pokutu do výše 2000,- Kč, nemluvě o tom, že kdyby v případě požáru pojišťovna přišla na to, že na vašem komíně nebyla provedena revize v předepsaném období, nedostali byste žádnou náhradu škody.

You must be logged in to post a comment Login