Podobnost jazyků – když ovládáme jeden, domluvíme se i druhým


Myslíte si, že dokonale ovládáte slovenštinu? Troufli byste na překlad do jazyka jako je slovenština? Víte, co znamená chrbtica či ťava? Pokud právě tato slovenská slova neznáte, nemusíte si dělat starosti, protože i bez nich se na Slovensku zaručeně neztratíte. Odborné překlady jsou však již o něčem jiném. Běžná komunikace by vám problémy dělat neměla. Slovenštinou i češtinou se domluvíte v obou zemích. S podobnou situací se můžeme setkat i jinde ve světě. Mezi velmi podobné jazyky řadíme běžně také srbštinu a chorvatštinu, ale i bulharštinu a makedonštinu. V následujících řádcích se však zaměříme více na slovenský a český jazyk, neboť právě ty jsou nám nejblíže.

Slovenština a čeština – něco z historie

V případě Slováků a Čechů se dá hovořit o tzv. pasivním bilingvismu, tedy pasivním ovládání cizího jazyka, které vyplývá z výrazné podobnosti. Svou roli zde však hrají i jiné aspekty, jako například historický původ, společenské, kulturní a pracovní kontakty mezi těmito dvěma státy, případně jiné těsné vazby. Nezanedbatelný vliv mělo i poměrně dlouhé období fungování ve společném státě. Postupně však lze očekávat oddělování těchto dvou jazyků kvůli změně situace po roce 1993. Jisté změny a bariéry patrná už teď, zejména u mladších ročníků.

Slovenský a český národ patřily původně do praslovanského etnika se společným praslovanským jazykem, který měl západoslovanský základ. Po příjezdu našich předků do středoevropského prostoru se začlenily do jednoho společenského a politického útvaru s jednotným kulturním jazykem. Vlivem dlouhého období existence ve dvou odlišných státních celcích však došlo k postupnému vzniku dvou samostatných jazyků. Přesto, že v současnosti jde o dva odlišné jazyky, vyznačují se blízkostí gramatické stavby věty, ale i podobností výrazových prostředků. Profesionální tlumočnické a překladatelské agentury, jakou je i společnost Aspena, však vědí, že ačkoli je podobnost jazyků neoddiskutovatelná, kvalitní překlad nedokáže připravit jen tak leckdo. Pokud jste to ještě nezkoušeli, jen těžko pochopíte, co máme na mysli. Jste si jistý, že ovládáte na výbornou pravidla slovenského jazyka? Překladatelské agentury přijímají pravidelně objednávky na podobné překlady.

Vsaďte na profesionály

Učení se cizím jazykům patří mezi obvyklá předsevzetí, málokdy ale vlastními silami ovládneme jazyk na potřebné úrovni. Pokud se člověk nepohybuje často v jinojazyčných prostředí, byť velmi podobném rodnému jazyku, a nesetkává se tak s odbornými výrazy, určitě mu bude dělat profesionální překlad problém. V situacích, kdy si nejste jistý a pravděpodobně si se svými znalostmi nevystačíte, je vhodnější spolehnout se na služby odborníků, kteří oba jazyky ovládají na výborné úrovni, a to tak po jazykové a stylistické, jakož i syntaktické stránce. Takové služby poskytuje například společnost Aspena, která realizuje lokalizace, tlumočení a překlady do češtiny i z češtiny (plus dalších více než 50 jazykových kombinací) již od roku 1995. Obrovskou výhodou je možnost výběru specialisty v daném oboru (od architektury, přes medicínu a lékařskou techniku až po obchod). Zákazník má také možnost konzultace s rodilým mluvčím v rámci kterékoliv pobočky a samozřejmostí je také expresní dodání překladu (do 24 hodin). Dovolujeme si tvrdit, že když překlady a tlumočení, tak jednoznačnou volbou je překladatelská agentura Aspena.

You must be logged in to post a comment Login