Rh faktor budoucí maminky


Rh faktor byl objeven v roce 1940 Karlem Landsteinerem, který dělal testy na opicích rodu Macac – Rhesus. Rh faktorem rozlišujeme, zda je krev Rh pozitivní, tj. zda červené krvinky mají tzv. antigen Rh faktor, nebo je negativní (Rh faktor chybí, není přítomen). Lidí s Rh pozitivním faktorem v naší populaci převyšuje, je jich asi 8 5%. Zbylých 15 % je Rh negativních.

Dědičnost hraje velkou roli v tom, jakou krevní skupinu a s jakým faktorem bude žít vaše dítě. Při oplodnění získává každý jedinec polovinu genetické výbavy od matky a druhou polovinu od otce. Proto je každá krevní skupina tvořena dvěma geny. To, jakou krevní skupinu bude potomek nakonec mít, záleží na tom, který gen (matčin nebo otcův) je dominantnější. Rh faktor dědí dítě po každém rodiči z jedné poloviny. Zda bude Rh faktor pozitivní nebo negativní, záleží na dominanci nebo ústupu genů.

Rh faktorSoučástí prenatální prohlídky je zjištění krevní skupiny a také Rh faktoru. Je dobré, pokud lze vyšetřit nejen těhotná žena, ale i otec dítěte. Jejich poznání je důležité pro vývoj těhotenství a případnou speciální péči. Každé Rh negativní budoucí maminky (a při Rh pozitivitě otce dítěte) se v průběhu těhotenství tři krát zkontroluje množství (titr) protilátek v krvi, provede se nepřímý Coombsův test. U Rh negativní matky, v případě, že otec dítěte je Rh pozitivní, může teoreticky dojít k tvorbě protilátek a později k poškození plodu, k procesu, který má označení: Hemolytická nemoc novorozence. Pokud k tvorbě protilátek dojde, musí se pravidelně kontrolovat stav plodu. Na to se na jedné straně testuje plodová voda na obsah bilirubinu a na druhé straně se vyšetřuje plod pomocí ultrazvuku, aby se včas zjistilo zvětšení jater a sleziny. První těhotenství nemusí způsobovat potíže, protože matčino tělo se ještě nikdy předtím nesetkalo s Rh + faktorem to znamená, že nemá v krvi žádné anti Rh protilátky / tyto protilátky se v literatuře nazývají i jako antiD /. Protilátky Rh, které vznikly při předchozím těhotenství, ničí červené krvinky dítěte. Následkem je chudokrevnost, zvětšení jater a sleziny, novorozenecká žloutenka, neurologická poškození, a v nejhorším případě smrt dítěte. Léčba se řídí podle hodnoty bilirubinu, která může být zjištěna z plodové vody, z krve nebo z povrchu kůže dítěte. U lehkých forem postačuje fototerapie, těžké formy však vyžadují výměnu krve transfuzí.

 

Dnes je hemolytická nemoc velmi vzácná. Od roku 1971 se u nás preventivně po porodu podávají v odůvodněných případech anti D protilátky. Ty mají za úkol vychytat Rh pozitivní červené krvinky plodu, které pronikly do krevního oběhu matky a tím zabránit tvorbě protilátek. Anti D protilátky se podávají nejpozději do 72 hodin po porodu Rh negativním matkám, jejichž dítě je Rh pozitivní. Tato profylaxe by se měla nasadit i po interrupcích a potratech.

You must be logged in to post a comment Login