Rodičovský příspěvek


Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který se řádně pečuje o dítě do 3 let věku (do 6 při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavuRodičovský příspěvek), má trvalý pobyt na území ČR a nevykonává výdělečnou činnost.

Nárok na rodičovský příspěvek se uplatňuje podáním žádosti na Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny příslušném podle místa trvalého pobytu, kde tiskopis rodiči poskytnou nebo si jej může stáhnout z internetu. Rodič si zároveň s sebou přinese:

občanský průkaz
rodný list dítěte
potvrzení o nároku na mateřské (potvrdit v Sociální pojišťovně)

Doporučuje se předložit:

fotokopii identifikační kartičky majitele bankovního účtu

You must be logged in to post a comment Login