Slovenština versus čeština: Co tyto dva jazyky spojuje a co naopak rozděluje?


Když se setká Slovák s Čechem, obvykle tlumočníka nepotřebují. Naše řeči jsou si i po letech od osamostatnění natolik blízké, že se dokážeme bez problémů popovídat prakticky o čemkoliv. Přestože jsou si slovenština s češtinou velmi podobné, přece jen se najde pár odlišností, které brání v naprosté shodě a překvapivě i v úplném porozumění. Zejména pokud dojde na slova stejně znějící, ale se zcela rozdílným významem či pojmenování, které ten druhý jazyk vůbec nezná.

Blízkost i navzdory rozdílům

Spisovnou češtinu i spisovnou slovenštinu lze bez pochyb označit jako dva vysoce vyspělé jazyky, s vysokou úrovní i kulturou používání. Blízkost jazyků způsobuje, že mnohdy je i pro člověka znalého spisovné řeči obtížné určit, zda je dané slovíčko původem české nebo slovenské. Převládá sice přesvědčení, že právě mladší slovenština převzala mnoho slov z českého jazyka, ale i v češtině se najde dost výrazů, které si “půjčili” zase ze Slovenska.

Slovenská slova používaná v současné češtině jsou např. slova dovolená, výdobytek, horkotěžko, namyšlený. Čeština má naproti tomu velmi silný vliv na hovorovou, až slangovou slovenštinu.

Blízkost slovenštiny a češtiny je nepochybně výsledkem dlouholetých kontaktů. Vždyť Slováci používali češtinu již od 14.století, a to až do doby kodifikace spisovného slovenského jazyka, na což se čekalo několik století (došlo k ní až koncem 18.století). A následně, po ustavení češtiny, se začaly oba jazyky vzájemně proplétat a obohacovat, díky čemuž máme dnes jak v češtině, tak i v slovenštině mnoho společných slov a výrazů. Někdy jsou však navzdory podobnosti (až úplné tvarové shodě) významově zcela odlišné, čemuž napomůže správný překlad do češtiny či naopak.

Překládání z jazyka do jazyka

Pokud chceme mít skutečně dobré překlady do češtiny, musíme především velmi dobře znát svou rodnou řeč. U překladů z češtiny do slovenštiny proto raději sáhněme po česko-slovenském slovníku, případně si nechme poradit od odborníků. K takovým bez pochyb patří i agentura Aspena, která ve svých řadách sdružuje profesionálních překladatelů, kteří jsou experty nejen na slovenský či český jazyk.

Toto v češtině nemáme…

Jak slovenština, tak i česká řeč má své zvláštnosti, které ji odlišují od jiných, i těch nejbližších podobných jazyků. Které jsou ty nejviditelnější?

Čeština má tyto konkrétní hlásky a písmena: Ř (moře, kořen, třeba), ou (soud, jsou, pouť), ů (můj, původně, důkaz), ě (děti, země, Rozkvět, běží).

V tomto si nerozumíme

I když mají Češi a Slováci k sobě stále blízko, prostor na nedorozumění tady je. Zejména díky rozdílným slovům, kterými označujeme jednu a tutéž věc. K nepochopení dochází často při těchto výrazech: čučoriedka (borůvka), mačka (kočka), kapusta (zelí), ťava (velbloud), ponuka (nabídka), tovar (zboží), bocian (čáp), dopyt (poptávka)…

Ovšem slov, které si pleteme a kterým ne zcela rozumíme, je více, přesto však stále lze říci, že Češi si se Slováky rozumí nadstandardně.

© Laz’e-Pete / Dollar Photo Club

 

You must be logged in to post a comment Login