SVATEBNÍ ZVYKY kolem půlnoci


Začepčenie nevěsty Je vyvrcholením svatebního večeře, obvykle začíná o půlnoci. Po něm novomanželé vystupují již svázaný svatební smlouvou. Navenek představuje akt snímání symbolů svobody – nevěstě odebrání vínku (závoje), ženichovi jeho pírka na klopě. Nevěstě se vínek vyměňuje za čepec nebo šátek, jako symbol provdané paní (z toho pojmenování začepčenie), ženichovi se dává na hlavu klobouk, jako symbol ženatého muže. Každá oblast nebo vesnice měla svébytný projev tohoto zvyku. Působivost má tento zvyk za asistence folklorního souboru, v krojích, a se zajímavou choreografií.

Házení svatební kytice Při tomto americkém zvyku po půlnoci, vytvoří svobodné ženy půlkruh, před který se zády postaví nevěsta, přes levé rameno hází mezi ně svatební kytici. Která z nich chytí kytici, do roku se vydá. Některé nevěsty házejí jen náhradní kytici, aby si uchovali tu svou. Někde bývá zvykem házet kytici již těsně po obřadu.

Stahování a házení podvazku Tento zvyk se zabydluje postupně i na Slovensku. Jeho smysl není dostatečně znám. Tradice se váže pravděpodobně do Francie. V 14.stol., Kdy se věřilo, že kousek nevěstiny róby svatebčanům přinese štěstí, to způsobovalo, že jí roztrhali šaty. Proto jim raději sama něco hodila. V současnosti podvazek z nohy nevěsty zuby stahuje samotný ženich. Následně ho hází od zad svobodným mládencem. Mladík který chytí podvazek, bude v pořadí dalším ženichem.

Tanec s nevěstou (Redova, kloboučkový, věnečkovými tanec, vykrúcanka, vybírání do vínku) Zvyk má finančně podpořit novomanželů, tančí se kolem půlnoci, před odjezdem ženicha a nevěsty ze svatební hostiny. Do středu tanečního parketu se postaví obvykle kmotra s přikrytou mísou. Za doprovodu hudby novomanželé spolu tančí (nevěsta ve svatebních šatech, nebo už převlečená do červených – Redova šatů, nebo v tradičním kroji), kolem nich kruh z hostů. Postupně přicházejí k míse hosté v párech, aby věnovali nevěstě peníze pro nový společný začátek, odměnou jim je krátký tanec s novomanžele a malé tekuté pohoštění, zda dárek po tanci.

Převlékání nevěsty a ženicha Oba se převlékají obvykle po ukončení tzv. Redova tance. Je vhodné, pokud to netrvá dlouho, protože delší nepřítomnost se odrazí na dalším výsledku svatby.

Výslužka svatebčanům Při odchodu svatebních hostů je tradičním zvykem darovat krabici zákusků a láhev alkoholu. V současnosti se roznáší i den předem, nebo je příklon k tzv “dárkem pro hosty”. Mohou to být např. balené cukrovinky – bonbony, svatební perníčky, med, vonné svíčky v dárkovém balení, zvonky, rámečky na fotografie … Při exkluzivních zahraničních svatbách dokonce i malé dárkové koše s různým obsahem na pohoštění i trvalou památku.

You must be logged in to post a comment Login