Týrání dětí


Týrání dětí

Týrání dětí je pojem, který v sobě zahrnuje jakékoliv vědomé či nevědomé činy rodičů nebo jiných osob, které poškozují fyzický, psychický nebo sociální vývoj dítěte, v nejhorším případě jeho smrt.

Týrání může mít mnoho podob. Některé děti bývají pravidelně bity a to do takové míry, že jim nejednou rodiče nebo jiná osoba způsobí zlomeniny či různá jiná vážná poranění. Za týrání se však považuje i zanedbání dítěte – například nedostatečná výživa či život v nevyhovujících podmínkách, nedostatečné oblečení a podobně. A jednou z formou týrání dětí je i psychické týrání (ať už nadávky, ponižování atd.)

Týrání dětí se objevuje zejména v nestabilních rodinách, v rodinách mladistvých či narkomanů nebo alkoholiků, přičemž muži bývají častěji trýzniteli dětí než ženy. V mnoha případech jsou děti týrané v rodinách, kde muž týrá ženu.

Velkým problémem a nedostatkem je, že mnoho případů týrání dětí zůstává neodhalených. Okolí, lékař dítěte ani učitelé si často nic nevšimnou, nebo nechtějí všímat. Přitom je velmi důležité zasáhnout a učinit nezbytná opatření, aby se dítěti pomohlo. Mnoho dětí mohlo žít lepší život nebo nemuselo zemřít, pokud by lidé v okolí nebyli takoví lhostejní a nevšímavý. Proto, pokud se vám něco nezdá a máte pocit, že byste mohli být svědkem týrání nebo zanedbání dítěte, netvařte se, že se vás to netýká – to dítě potřebuje i vaši pomoc a možná právě vy budete ten, kdo skončí jeho utrpení.

You must be logged in to post a comment Login