Výše daně z nemovitosti


Podle příslušných ustanovení zákona o místních daních, základní roční sazbu daně z nemovitostí určuje obecně závazným nařízením obec, která na základě tohoto zákona vykonává správu daně z nemovitostí obec, na jejímž území se daná nemovitost nachází. Také může takovýmto způsobem předmětnou daň snížit nebo zvýšit.

Vydávání obecně závazných nařízení obcí upravuje ustanovení  o obcích ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona ve věcech, v nichž obec plní úkoly státní správy, může obec vydávat nařízení pouze na základě zmocnění stanoveného zákonem a v jeho mezích.

Zákon o místních daních přitom umožňuje obcím určit různé sazby pouze pro jednotlivé druhy staveb a to v celé obci, v její jednotlivé části nebo v jednotlivém katastrálním území. Není tedy možné, aby obec stanovila různé sazby pro vlastníka nemovitosti s trvalým pobytem nebo bez něj. Toto ustanovení zaručuje rovnost jednotlivých vlastníků nemovitostí.

You must be logged in to post a comment Login