Zajistíme získání dotace EU


Firmy, města, kraje i jednotlivci mají možnost získat finanční prostředky z Evropské unie na své aktivity. V rámci operačních programů zajišťujeme analýzy potřeb jednotlivých subjektů a jejich pokrytí z dotace EU.

Firmy a státní správa mohou vybírat z řady dotačních titulů

Firmám a orgánům státní správy dotace umožňují podpořit celou řadu oblastí. Mezi ty nejvíce vítané patří podpora směřující na výzkum a vývoj, popřípadě dotace snižující energetickou náročnost objektů.

V prvním čtvrtletí 2017 se rovněž plánuje opětovné spuštění druhé vlny velmi populárního programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. Firmy i jednotliví podnikatelé mohou získat dotaci EU ve výši až 85 % na školení svých zaměstnanců i samotných podnikatelů.

Pro soukromé osoby jsou připraveny Kotlíkové dotace

V současné době mohou jednotlivci získat dotaci na výměnu starého kotle za nový pomocí dotace EU. Celková výše podpory je omezena částkou 127,5 tisíc Kč, přičemž přiznaná výše prostředků se odvíjí od zvolené technologie nového topení a lokality žadatele. Pro vlastníky pozemků jsou připraveny další možnosti čerpání dotace.

Výzvy vypisují jednotlivá ministerstva postupně

Termíny spuštění se při tom často posouvají. Je tak potřeba, aby firmy i orgány státní správy měly dostatek aktuálních informací. Atraktivní dotační tituly byly v minulosti vyčerpány v řádu několika dnů či týdnů, takže zájemci, kteří se o výzvě včas nedozvěděli, neměli možnost o dotaci zažádat.

Jednou z možností, jak dotace ohlídat, je svěřit jejich správu do rukou specialistů. MIDA Consulting zajišťuje dotace EU a průběžně informuje stávající i potenciální klienty o aktuálním vývoji v souvislosti s dotacemi. Rovněž zajišťuje analýzy potřeb firem, na jejich základě sestavuje úspěšné žádosti o dotaci. Klientům je k dispozici po celou dobu trvání dotace.

You must be logged in to post a comment Login